Chociaż dołożono wszelkich starań, by informacje zawarte w tym Serwisie były jak najbardziej prawidłowe, Top Potential sp. z o.o. (Autor) nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te informacje.

Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni. Autor nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów ani nieomylności rad, opinii, oświadczeń, rysunków lub innych informacji wyświetlanych na stronie lub rozpowszechnianych za jej pośrednictwem.

Treści zawarte w tym serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego ani porad prawnych, podatkowych, zdrowotnych w rozumieniu odpowiednich ustaw lub innego rodzaju porad wymagający stosowanych uprawnień, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone.

Odwiedzający Serwis akceptuje, że opieranie się na zawartych w Serwicie opiniach, radach, oświadczeniach, notatkach i rysunkach stanowi działanie na własne ryzyko. Treści przekazywane są w takiej formie, w jakiej są i w jakiej są dostępne.

Jeśli Odwiedzający Serwis nie akceptuje tych zasad, powinien go opuścić, albo nie stosować się do zawartych w nim rad.

Contact us

Please fill the form if you want us to contact you or contact us through a method of your choice.